Sources for music.hcoder.org (using Middleman)
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Esteban Manchado Velázquez 9f23e1b8dd Add Music Monday season 2 finale před 4 měsíci
source Add Music Monday season 2 finale před 4 měsíci
.gitignore Order ignored song files better před 4 roky
Gemfile Add the livereload plugin před 1 rokem
Gemfile.lock Add the livereload plugin před 1 rokem
Makefile Add a "server" Makefile target to test changes před 4 roky
config.rb Add some simple RSS feed to Music Monday před 1 rokem