Code for drawings.hcoder.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Esteban Manchado Velázquez d23bcbe705 Update to newer versions of gems 3 lat temu
source Add fourth coloured drawing 5 lat temu
.gitignore Generate thumbnails 6 lat temu
Gemfile Initial commit 6 lat temu
Gemfile.lock Update to newer versions of gems 3 lat temu
Makefile Update to newer versions of gems 3 lat temu
config.rb Add RSS feed 6 lat temu
import_pic.sh Add editing command line for easy copy & paste 6 lat temu
tag.html.erb Add the folk tale comic 6 lat temu
utils.rb Add explicit date in the YAML files 6 lat temu