ClojureScript+React/Om clone of 2048
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Esteban Manchado Velázquez 6dc2c02ad4 Use assoc-in when the updated value is known beforehand 6 lat temu
..
board.cljs Use assoc-in when the updated value is known beforehand 6 lat temu
core.cljs Use assoc-in when the updated value is known beforehand 6 lat temu