ClojureScript+React/Om clone of 2048
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

28 řádky
1.1KB

 1. (defproject ttfe "0.1.0-SNAPSHOT"
 2. :description "Two Thousand Forty Eight - a simple 2048 clone in Clojure"
 3. :license {:name "BSD"}
 4. :dependencies [[org.clojure/clojure "1.5.1"]
 5. [org.clojure/clojurescript "0.0-2156"]
 6. [org.clojure/core.async "0.1.267.0-0d7780-alpha"]
 7. [om "0.5.0"]
 8. [im.chit/purnam "0.4.3"]]
 9. :plugins [[lein-cljsbuild "1.0.2"]]
 10. :source-paths ["src"]
 11. :cljsbuild {
 12. :builds [{:id "ttfe"
 13. :source-paths ["src"]
 14. :compiler {
 15. :output-to "ttfe.js"
 16. :output-dir "out"
 17. :optimizations :none
 18. :source-map true}}
 19. {:id "karma-test"
 20. :source-paths ["src" "test"]
 21. :compiler {:pretty-print true
 22. :externs ["lib/react-0.9.0.min.js"]
 23. :output-to "karma-test.js"
 24. :optimizations :whitespace}}]})