The original lightbox script, finally on github. http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1 lines
7.3 KiB

{"version":3,"file":"lightbox.min.js","sources":["lightbox.js"],"names":["$","jQuery","LightboxOptions","this","fadeDuration","fitImagesInViewport","resizeDuration","showImageNumberLabel","wrapAround","prototype","albumLabel","curImageNum","albumSize","Lightbox","options","album","currentImageIndex","init","enable","build","self","on","event","start","currentTarget","appendTo","$lightbox","$overlay","$outerContainer","find","$container","containerTopPadding","parseInt","css","containerRightPadding","containerBottomPadding","containerLeftPadding","hide","end","target","attr","changeImage","length","$link","addToAlbum","push","link","title","$window","window","sizeOverlay","call","visibility","$links","imageNumber","dataLightboxValue","prop","i","j","top","scrollTop","height","left","scrollLeft","fadeIn","disableKeyboardNav","$image","addClass","preloader","Image","onload","$preloader","imageHeight","imageWidth","maxImageHeight","maxImageWidth","windowHeight","windowWidth","width","sizeContainer","src","document","newWidth","outerWidth","outerHeight","newHeight","animate","setTimeout","showImage","updateNav","updateDetails","preloadNeighboringImages","enableKeyboardNav","show","html","text","removeClass","preloadNext","preloadPrev","proxy","keyboardAction","off","KEYCODE_ESC","KEYCODE_LEFTARROW","KEYCODE_RIGHTARROW","keycode","keyCode","key","String","fromCharCode","toLowerCase","match","fadeOut"],"mappings":";;;;;;;;CASA,WAEE,GAAIA,GAAIC,OAEJC,EAAkB,WACpB,QAASA,KACPC,KAAKC,aAAuB,IAC5BD,KAAKE,qBAAuB,EAC5BF,KAAKG,eAAuB,IAC5BH,KAAKI,sBAAuB,EAC5BJ,KAAKK,YAAuB,EAQ9B,MAJAN,GAAgBO,UAAUC,WAAa,SAASC,EAAaC,GAC3D,MAAO,SAAWD,EAAc,OAASC,GAGpCV,KAILW,EAAW,WACb,QAASA,GAASC,GAChBX,KAAKW,QAAoBA,EACzBX,KAAKY,SACLZ,KAAKa,kBAAoB,OACzBb,KAAKc,OA8UP,MA3UAJ,GAASJ,UAAUQ,KAAO,WACxBd,KAAKe,SACLf,KAAKgB,SAKPN,EAASJ,UAAUS,OAAS,WAC1B,GAAIE,GAAOjB,IACXH,GAAE,QAAQqB,GAAG,QAAS,+EAAgF,SAASC,GAE7G,MADAF,GAAKG,MAAMvB,EAAEsB,EAAME,iBACZ,KAMXX,EAASJ,UAAUU,MAAQ,WACzB,GAAIC,GAAOjB,IACXH,GAAE,mjBAAmjByB,SAASzB,EAAE,SAGhkBG,KAAKuB,UAAkB1B,EAAE,aACzBG,KAAKwB,SAAkB3B,EAAE,oBACzBG,KAAKyB,gBAAkBzB,KAAKuB,UAAUG,KAAK,sBAC3C1B,KAAK2B,WAAkB3B,KAAKuB,UAAUG,KAAK,iBAG3C1B,KAAK4B,oBAAsBC,SAAS7B,KAAK2B,WAAWG,IAAI,eAAgB,IACxE9B,KAAK+B,sBAAwBF,SAAS7B,KAAK2B,WAAWG,IAAI,iBAAkB,IAC5E9B,KAAKgC,uBAAyBH,SAAS7B,KAAK2B,WAAWG,IAAI,kBAAmB,IAC9E9B,KAAKiC,qBAAuBJ,SAAS7B,KAAK2B,WAAWG,IAAI,gBAAiB,IAG1E9B,KAAKwB,SAASU,OAAOhB,GAAG,QAAS,WAE/B,MADAD,GAAKkB,OACE,IAGTnC,KAAKuB,UAAUW,OAAOhB,GAAG,QAAS,SAASC,GAIzC,MAHmC,aAA/BtB,EAAEsB,EAAMiB,QAAQC,KAAK,OACvBpB,EAAKkB,OAEA,IAGTnC,KAAKyB,gBAAgBP,GAAG,QAAS,SAASC,GAIxC,MAHmC,aAA/BtB,EAAEsB,EAAMiB,QAAQC,KAAK,OACvBpB,EAAKkB,OAEA,IAGTnC,KAAKuB,UAAUG,KAAK,YAAYR,GAAG,QAAS,WAM1C,MAJED,GAAKqB,YADwB,IAA3BrB,EAAKJ,kBACUI,EAAKL,MAAM2B,OAAS,EAEpBtB,EAAKJ,kBAAoB,IAErC,IAGTb,KAAKuB,UAAUG,KAAK,YAAYR,GAAG,QAAS,WAM1C,MAJED,GAAKqB,YADHrB,EAAKJ,oBAAsBI,EAAKL,MAAM2B,OAAS,EAChC,EAEAtB,EAAKJ,kBAAoB,IAErC,IAGTb,KAAKuB,UAAUG,KAAK,yBAAyBR,GAAG,QAAS,WAEvD,MADAD,GAAKkB,OACE,KAKXzB,EAASJ,UAAUc,MAAQ,SAASoB,GAelC,QAASC,GAAWD,GAClBvB,EAAKL,MAAM8B,MACTC,KAAMH,EAAMH,KAAK,QACjBO,MAAOJ,EAAMH,KAAK,eAAiBG,EAAMH,KAAK,WAjBlD,GAAIpB,GAAUjB,KACV6C,EAAUhD,EAAEiD,OAEhBD,GAAQ3B,GAAG,SAAUlB,KAAK+C,YAAYC,KAAKhD,OAE3CH,EAAE,yBAAyBiC,KACzBmB,WAAY,WAGdjD,KAAK+C,cAEL/C,KAAKY,QACL,IAWIsC,GAXAC,EAAc,EAUdC,EAAoBZ,EAAMH,KAAK,gBAGnC,IAAIe,EAAmB,CACrBF,EAASrD,EAAE2C,EAAMa,KAAK,WAAa,mBAAqBD,EAAoB,KAC5E,KAAK,GAAIE,GAAI,EAAGA,EAAIJ,EAAOX,OAAQe,IAAMA,EACvCb,EAAW5C,EAAEqD,EAAOI,KAChBJ,EAAOI,KAAOd,EAAM,KACtBW,EAAcG,OAIlB,IAA0B,aAAtBd,EAAMH,KAAK,OAEbI,EAAWD,OACN,CAELU,EAASrD,EAAE2C,EAAMa,KAAK,WAAa,SAAWb,EAAMH,KAAK,OAAS,KAClE,KAAK,GAAIkB,GAAI,EAAGA,EAAIL,EAAOX,OAAQgB,IAAMA,EACvCd,EAAW5C,EAAEqD,EAAOK,KAChBL,EAAOK,KAAOf,EAAM,KACtBW,EAAcI,GAOtB,GAAIC,GAAOX,EAAQY,YAAcZ,EAAQa,SAAW,GAChDC,EAAOd,EAAQe,YACnB5D,MAAKuB,UAAUO,KACb0B,IAAKA,EAAM,KACXG,KAAMA,EAAO,OACZE,OAAO7D,KAAKW,QAAQV,cAEvBD,KAAKsC,YAAYa,IAInBzC,EAASJ,UAAUgC,YAAc,SAASa,GACxC,GAAIlC,GAAOjB,IAEXA,MAAK8D,oBACL,IAAIC,GAAS/D,KAAKuB,UAAUG,KAAK,YAEjC1B,MAAKwB,SAASqC,OAAO7D,KAAKW,QAAQV,cAElCJ,EAAE,cAAcgE,OAAO,QACvB7D,KAAKuB,UAAUG,KAAK,uFAAuFQ,OAE3GlC,KAAKyB,gBAAgBuC,SAAS,YAG9B,IAAIC,GAAY,GAAIC,MACpBD,GAAUE,OAAS,WACjB,GAAIC,GAAYC,EAAaC,EAAYC,EAAgBC,EAAeC,EAAcC,CACtFX,GAAO1B,KAAK,MAAOpB,EAAKL,MAAMuC,GAAaR,MAE3CyB,EAAavE,EAAEoE,GAEfF,EAAOY,MAAMV,EAAUU,OACvBZ,EAAOL,OAAOO,EAAUP,QAEpBzC,EAAKN,QAAQT,sBAIfwE,EAAiB7E,EAAEiD,QAAQ6B,QAC3BF,EAAiB5E,EAAEiD,QAAQY,SAC3Bc,EAAiBE,EAAczD,EAAKgB,qBAAuBhB,EAAKc,sBAAwB,GACxFwC,EAAiBE,EAAexD,EAAKW,oBAAsBX,EAAKe,uBAAyB,KAGpFiC,EAAUU,MAAQH,GAAmBP,EAAUP,OAASa,KACtDN,EAAUU,MAAQH,EAAkBP,EAAUP,OAASa,GAC1DD,EAAaE,EACbH,EAAcxC,SAASoC,EAAUP,QAAUO,EAAUU,MAAQL,GAAa,IAC1EP,EAAOY,MAAML,GACbP,EAAOL,OAAOW,KAEdA,EAAcE,EACdD,EAAazC,SAASoC,EAAUU,OAASV,EAAUP,OAASW,GAAc,IAC1EN,EAAOY,MAAML,GACbP,EAAOL,OAAOW,MAIpBpD,EAAK2D,cAAcb,EAAOY,QAASZ,EAAOL,WAG5CO,EAAUY,IAAM7E,KAAKY,MAAMuC,GAAaR,KACxC3C,KAAKa,kBAAoBsC,GAI3BzC,EAASJ,UAAUyC,YAAc,WAC/B/C,KAAKwB,SACFmD,MAAM9E,EAAEiF,UAAUH,SAClBjB,OAAO7D,EAAEiF,UAAUpB,WAIxBhD,EAASJ,UAAUsE,cAAgB,SAASN,EAAYD,GACtD,GAAIpD,GAAOjB,KAIP+E,GAFY/E,KAAKyB,gBAAgBuD,aACrBhF,KAAKyB,gBAAgBwD,cACrBX,EAAatE,KAAKiC,qBAAuBjC,KAAK+B,uBAC1DmD,EAAYb,EAAcrE,KAAK4B,oBAAsB5B,KAAKgC,sBAE9DhC,MAAKyB,gBAAgB0D,SACnBR,MAAOI,EACPrB,OAAQwB,GACPlF,KAAKW,QAAQR,eAAgB,SAGhCiF,WAAW,WACTnE,EAAKM,UAAUG,KAAK,qBAAqBiD,MAAMI,GAC/C9D,EAAKM,UAAUG,KAAK,gBAAgBgC,OAAOwB,GAC3CjE,EAAKM,UAAUG,KAAK,gBAAgBgC,OAAOwB,GAC3CjE,EAAKoE,aACJrF,KAAKW,QAAQR,iBAIlBO,EAASJ,UAAU+E,UAAY,WAC7BrF,KAAKuB,UAAUG,KAAK,cAAcQ,OAClClC,KAAKuB,UAAUG,KAAK,aAAamC,OAAO,QAExC7D,KAAKsF,YACLtF,KAAKuF,gBACLvF,KAAKwF,2BACLxF,KAAKyF,qBAIP/E,EAASJ,UAAUgF,UAAY,WAC7BtF,KAAKuB,UAAUG,KAAK,WAAWgE,OAE3B1F,KAAKY,MAAM2B,OAAS,IAClBvC,KAAKW,QAAQN,WACfL,KAAKuB,UAAUG,KAAK,sBAAsBgE,QAEtC1F,KAAKa,kBAAoB,GAC3Bb,KAAKuB,UAAUG,KAAK,YAAYgE,OAE9B1F,KAAKa,kBAAoBb,KAAKY,MAAM2B,OAAS,GAC/CvC,KAAKuB,UAAUG,KAAK,YAAYgE,UAOxChF,EAASJ,UAAUiF,cAAgB,WACjC,GAAItE,GAAOjB,IAE6C,oBAA7CA,MAAKY,MAAMZ,KAAKa,mBAAmB+B,OAAsE,KAA7C5C,KAAKY,MAAMZ,KAAKa,mBAAmB+B,OACxG5C,KAAKuB,UAAUG,KAAK,eAAeiE,KAAK3F,KAAKY,MAAMZ,KAAKa,mBAAmB+B,OAAOiB,OAAO,QAGvF7D,KAAKY,MAAM2B,OAAS,GAAKvC,KAAKW,QAAQP,qBACxCJ,KAAKuB,UAAUG,KAAK,cAAckE,KAAK5F,KAAKW,QAAQJ,WAAWP,KAAKa,kBAAoB,EAAGb,KAAKY,MAAM2B,SAASsB,OAAO,QAEtH7D,KAAKuB,UAAUG,KAAK,cAAcQ,OAGpClC,KAAKyB,gBAAgBoE,YAAY,aAEjC7F,KAAKuB,UAAUG,KAAK,qBAAqBmC,OAAO7D,KAAKG,eAAgB,WACnE,MAAOc,GAAK8B,iBAKhBrC,EAASJ,UAAUkF,yBAA2B,WAC5C,GAAIxF,KAAKY,MAAM2B,OAASvC,KAAKa,kBAAoB,EAAG,CAClD,GAAIiF,GAAc,GAAI5B,MACtB4B,GAAYjB,IAAM7E,KAAKY,MAAMZ,KAAKa,kBAAoB,GAAG8B,KAE3D,GAAI3C,KAAKa,kBAAoB,EAAG,CAC9B,GAAIkF,GAAc,GAAI7B,MACtB6B,GAAYlB,IAAM7E,KAAKY,MAAMZ,KAAKa,kBAAoB,GAAG8B,OAI7DjC,EAASJ,UAAUmF,kBAAoB,WACrC5F,EAAEiF,UAAU5D,GAAG,iBAAkBrB,EAAEmG,MAAMhG,KAAKiG,eAAgBjG,QAGhEU,EAASJ,UAAUwD,mBAAqB,WACtCjE,EAAEiF,UAAUoB,IAAI,cAGlBxF,EAASJ,UAAU2F,eAAiB,SAAS9E,GAC3C,GAAIgF,GAAqB,GACrBC,EAAqB,GACrBC,EAAqB,GAErBC,EAAUnF,EAAMoF,QAChBC,EAAUC,OAAOC,aAAaJ,GAASK,aAEvCL,KAAYH,GAAeK,EAAII,MAAM,SACvC5G,KAAKmC,MACY,MAARqE,GAAeF,IAAYF,EACL,IAA3BpG,KAAKa,kBACPb,KAAKsC,YAAYtC,KAAKa,kBAAoB,GACjCb,KAAKW,QAAQN,YAAcL,KAAKY,MAAM2B,OAAS,GACxDvC,KAAKsC,YAAYtC,KAAKY,MAAM2B,OAAS,IAEtB,MAARiE,GAAeF,IAAYD,KAChCrG,KAAKa,oBAAsBb,KAAKY,MAAM2B,OAAS,EACjDvC,KAAKsC,YAAYtC,KAAKa,kBAAoB,GACjCb,KAAKW,QAAQN,YAAcL,KAAKY,MAAM2B,OAAS,GACxDvC,KAAKsC,YAAY,KAMvB5B,EAASJ,UAAU6B,IAAM,WAKvB,MAJAnC,MAAK8D,qBACLjE,EAAEiD,QAAQoD,IAAI,SAAUlG,KAAK+C,aAC7B/C,KAAKuB,UAAUsF,QAAQ7G,KAAKW,QAAQV,cACpCD,KAAKwB,SAASqF,QAAQ7G,KAAKW,QAAQV,cAC5BJ,EAAE,yBAAyBiC,KAChCmB,WAAY,aAITvC,IAITb,GAAE,WACA,CAAA,GAAIc,GAAW,GAAIZ,EACJ,IAAIW,GAASC,QAG7BqC,KAAKhD"}