The original lightbox script, finally on github. http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1 line
7.8KB

  1. {"version":3,"file":"lightbox.min.js","sources":["lightbox.js"],"names":["$","jQuery","LightboxOptions","this","fadeDuration","fitImagesInViewport","resizeDuration","positionFromTop","showImageNumberLabel","alwaysShowNavOnTouchDevices","wrapAround","prototype","albumLabel","curImageNum","albumSize","Lightbox","options","album","currentImageIndex","init","enable","build","self","on","event","start","currentTarget","appendTo","$lightbox","$overlay","$outerContainer","find","$container","containerTopPadding","parseInt","css","containerRightPadding","containerBottomPadding","containerLeftPadding","hide","end","target","attr","changeImage","length","$link","addToAlbum","push","link","title","$window","window","proxy","sizeOverlay","visibility","$links","imageNumber","dataLightboxValue","prop","i","j","top","scrollTop","left","scrollLeft","fadeIn","disableKeyboardNav","$image","addClass","preloader","Image","onload","$preloader","imageHeight","imageWidth","maxImageHeight","maxImageWidth","windowHeight","windowWidth","width","height","sizeContainer","src","document","postResize","newWidth","newHeight","showImage","oldWidth","outerWidth","oldHeight","outerHeight","animate","updateNav","updateDetails","preloadNeighboringImages","enableKeyboardNav","alwaysShowNav","createEvent","e","show","html","location","href","text","removeClass","preloadNext","preloadPrev","keyboardAction","off","KEYCODE_ESC","KEYCODE_LEFTARROW","KEYCODE_RIGHTARROW","keycode","keyCode","key","String","fromCharCode","toLowerCase","match","fadeOut","call"],"mappings":";;;;;;;;CASA,WAEE,GAAIA,GAAIC,OAEJC,EAAkB,WACpB,QAASA,KACPC,KAAKC,aAA8B,IACnCD,KAAKE,qBAA8B,EACnCF,KAAKG,eAA8B,IACnCH,KAAKI,gBAA8B,GACnCJ,KAAKK,sBAA8B,EACnCL,KAAKM,6BAA8B,EACnCN,KAAKO,YAA8B,EAQrC,MAJAR,GAAgBS,UAAUC,WAAa,SAASC,EAAaC,GAC3D,MAAO,SAAWD,EAAc,OAASC,GAGpCZ,KAILa,EAAW,WACb,QAASA,GAASC,GAChBb,KAAKa,QAAoBA,EACzBb,KAAKc,SACLd,KAAKe,kBAAoB,OACzBf,KAAKgB,OA2WP,MAxWAJ,GAASJ,UAAUQ,KAAO,WACxBhB,KAAKiB,SACLjB,KAAKkB,SAKPN,EAASJ,UAAUS,OAAS,WAC1B,GAAIE,GAAOnB,IACXH,GAAE,QAAQuB,GAAG,QAAS,+EAAgF,SAASC,GAE7G,MADAF,GAAKG,MAAMzB,EAAEwB,EAAME,iBACZ,KAMXX,EAASJ,UAAUU,MAAQ,WACzB,GAAIC,GAAOnB,IACXH,GAAE,mjBAAmjB2B,SAAS3B,EAAE,SAGhkBG,KAAKyB,UAAkB5B,EAAE,aACzBG,KAAK0B,SAAkB7B,EAAE,oBACzBG,KAAK2B,gBAAkB3B,KAAKyB,UAAUG,KAAK,sBAC3C5B,KAAK6B,WAAkB7B,KAAKyB,UAAUG,KAAK,iBAG3C5B,KAAK8B,oBAAsBC,SAAS/B,KAAK6B,WAAWG,IAAI,eAAgB,IACxEhC,KAAKiC,sBAAwBF,SAAS/B,KAAK6B,WAAWG,IAAI,iBAAkB,IAC5EhC,KAAKkC,uBAAyBH,SAAS/B,KAAK6B,WAAWG,IAAI,kBAAmB,IAC9EhC,KAAKmC,qBAAuBJ,SAAS/B,KAAK6B,WAAWG,IAAI,gBAAiB,IAG1EhC,KAAK0B,SAASU,OAAOhB,GAAG,QAAS,WAE/B,MADAD,GAAKkB,OACE,IAGTrC,KAAKyB,UAAUW,OAAOhB,GAAG,QAAS,SAASC,GAIzC,MAHmC,aAA/BxB,EAAEwB,EAAMiB,QAAQC,KAAK,OACvBpB,EAAKkB,OAEA,IAGTrC,KAAK2B,gBAAgBP,GAAG,QAAS,SAASC,GAIxC,MAHmC,aAA/BxB,EAAEwB,EAAMiB,QAAQC,KAAK,OACvBpB,EAAKkB,OAEA,IAGTrC,KAAKyB,UAAUG,KAAK,YAAYR,GAAG,QAAS,WAM1C,MAJED,GAAKqB,YADwB,IAA3BrB,EAAKJ,kBACUI,EAAKL,MAAM2B,OAAS,EAEpBtB,EAAKJ,kBAAoB,IAErC,IAGTf,KAAKyB,UAAUG,KAAK,YAAYR,GAAG,QAAS,WAM1C,MAJED,GAAKqB,YADHrB,EAAKJ,oBAAsBI,EAAKL,MAAM2B,OAAS,EAChC,EAEAtB,EAAKJ,kBAAoB,IAErC,IAGTf,KAAKyB,UAAUG,KAAK,yBAAyBR,GAAG,QAAS,WAEvD,MADAD,GAAKkB,OACE,KAKXzB,EAASJ,UAAUc,MAAQ,SAASoB,GAelC,QAASC,GAAWD,GAClBvB,EAAKL,MAAM8B,MACTC,KAAMH,EAAMH,KAAK,QACjBO,MAAOJ,EAAMH,KAAK,eAAiBG,EAAMH,KAAK,WAjBlD,GAAIpB,GAAUnB,KACV+C,EAAUlD,EAAEmD,OAEhBD,GAAQ3B,GAAG,SAAUvB,EAAEoD,MAAMjD,KAAKkD,YAAalD,OAE/CH,EAAE,yBAAyBmC,KACzBmB,WAAY,WAGdnD,KAAKkD,cAELlD,KAAKc,QACL,IAWIsC,GAXAC,EAAc,EAUdC,EAAoBZ,EAAMH,KAAK,gBAGnC,IAAIe,EAAmB,CACrBF,EAASvD,EAAE6C,EAAMa,KAAK,WAAa,mBAAqBD,EAAoB,KAC5E,KAAK,GAAIE,GAAI,EAAGA,EAAIJ,EAAOX,OAAQe,IAAMA,EACvCb,EAAW9C,EAAEuD,EAAOI,KAChBJ,EAAOI,KAAOd,EAAM,KACtBW,EAAcG,OAIlB,IAA0B,aAAtBd,EAAMH,KAAK,OAEbI,EAAWD,OACN,CAELU,EAASvD,EAAE6C,EAAMa,KAAK,WAAa,SAAWb,EAAMH,KAAK,OAAS,KAClE,KAAK,GAAIkB,GAAI,EAAGA,EAAIL,EAAOX,OAAQgB,IAAMA,EACvCd,EAAW9C,EAAEuD,EAAOK,KAChBL,EAAOK,KAAOf,EAAM,KACtBW,EAAcI,GAOtB,GAAIC,GAAOX,EAAQY,YAAc3D,KAAKa,QAAQT,gBAC1CwD,EAAOb,EAAQc,YACnB7D,MAAKyB,UAAUO,KACb0B,IAAKA,EAAM,KACXE,KAAMA,EAAO,OACZE,OAAO9D,KAAKa,QAAQZ,cAEvBD,KAAKwC,YAAYa,IAInBzC,EAASJ,UAAUgC,YAAc,SAASa,GACxC,GAAIlC,GAAOnB,IAEXA,MAAK+D,oBACL,IAAIC,GAAShE,KAAKyB,UAAUG,KAAK,YAEjC5B,MAAK0B,SAASoC,OAAO9D,KAAKa,QAAQZ,cAElCJ,EAAE,cAAciE,OAAO,QACvB9D,KAAKyB,UAAUG,KAAK,uFAAuFQ,OAE3GpC,KAAK2B,gBAAgBsC,SAAS,YAG9B,IAAIC,GAAY,GAAIC,MACpBD,GAAUE,OAAS,WACjB,GAAIC,GAAYC,EAAaC,EAAYC,EAAgBC,EAAeC,EAAcC,CACtFX,GAAOzB,KAAK,MAAOpB,EAAKL,MAAMuC,GAAaR,MAE3CwB,EAAaxE,EAAEqE,GAEfF,EAAOY,MAAMV,EAAUU,OACvBZ,EAAOa,OAAOX,EAAUW,QAEpB1D,EAAKN,QAAQX,sBAIfyE,EAAiB9E,EAAEmD,QAAQ4B,QAC3BF,EAAiB7E,EAAEmD,QAAQ6B,SAC3BJ,EAAiBE,EAAcxD,EAAKgB,qBAAuBhB,EAAKc,sBAAwB,GACxFuC,EAAiBE,EAAevD,EAAKW,oBAAsBX,EAAKe,uBAAyB,KAGpFgC,EAAUU,MAAQH,GAAmBP,EAAUW,OAASL,KACtDN,EAAUU,MAAQH,EAAkBP,EAAUW,OAASL,GAC1DD,EAAcE,EACdH,EAAcvC,SAASmC,EAAUW,QAAUX,EAAUU,MAAQL,GAAa,IAC1EP,EAAOY,MAAML,GACbP,EAAOa,OAAOP,KAEdA,EAAcE,EACdD,EAAaxC,SAASmC,EAAUU,OAASV,EAAUW,OAASP,GAAc,IAC1EN,EAAOY,MAAML,GACbP,EAAOa,OAAOP,MAIpBnD,EAAK2D,cAAcd,EAAOY,QAASZ,EAAOa,WAG5CX,EAAUa,IAAe/E,KAAKc,MAAMuC,GAAaR,KACjD7C,KAAKe,kBAAoBsC,GAI3BzC,EAASJ,UAAU0C,YAAc,WAC/BlD,KAAK0B,SACFkD,MAAM/E,EAAEmD,QAAQ4B,SAChBC,OAAOhF,EAAEmF,UAAUH,WAIxBjE,EAASJ,UAAUsE,cAAgB,SAASP,EAAYD,GAQtD,QAASW,KACP9D,EAAKM,UAAUG,KAAK,qBAAqBgD,MAAMM,GAC/C/D,EAAKM,UAAUG,KAAK,gBAAgBiD,OAAOM,GAC3ChE,EAAKM,UAAUG,KAAK,gBAAgBiD,OAAOM,GAC3ChE,EAAKiE,YAXP,GAAIjE,GAAOnB,KAEPqF,EAAYrF,KAAK2B,gBAAgB2D,aACjCC,EAAYvF,KAAK2B,gBAAgB6D,cACjCN,EAAYX,EAAavE,KAAKmC,qBAAuBnC,KAAKiC,sBAC1DkD,EAAYb,EAActE,KAAK8B,oBAAsB9B,KAAKkC,sBAS1DmD,KAAaH,GAAYK,IAAcJ,EACzCnF,KAAK2B,gBAAgB8D,SACnBb,MAAOM,EACPL,OAAQM,GACPnF,KAAKa,QAAQV,eAAgB,QAAS,WACvC8E,MAGFA,KAKJrE,EAASJ,UAAU4E,UAAY,WAC7BpF,KAAKyB,UAAUG,KAAK,cAAcQ,OAClCpC,KAAKyB,UAAUG,KAAK,aAAakC,OAAO,QAExC9D,KAAK0F,YACL1F,KAAK2F,gBACL3F,KAAK4F,2BACL5F,KAAK6F,qBAIPjF,EAASJ,UAAUkF,UAAY,WAI7B,GAAII,IAAgB,CACpB,KACEd,SAASe,YAAY,cACrBD,EAAiB9F,KAAKa,QAAmC,6BAAG,GAAM,EAClE,MAAOmF,IAEThG,KAAKyB,UAAUG,KAAK,WAAWqE,OAE3BjG,KAAKc,MAAM2B,OAAS,IAClBzC,KAAKa,QAAQN,YACXuF,GACF9F,KAAKyB,UAAUG,KAAK,sBAAsBI,IAAI,UAAW,KAE3DhC,KAAKyB,UAAUG,KAAK,sBAAsBqE,SAEtCjG,KAAKe,kBAAoB,IAC3Bf,KAAKyB,UAAUG,KAAK,YAAYqE,OAC5BH,GACF9F,KAAKyB,UAAUG,KAAK,YAAYI,IAAI,UAAW,MAG/ChC,KAAKe,kBAAoBf,KAAKc,MAAM2B,OAAS,IAC/CzC,KAAKyB,UAAUG,KAAK,YAAYqE,OAC5BH,GACF9F,KAAKyB,UAAUG,KAAK,YAAYI,IAAI,UAAW,SAQzDpB,EAASJ,UAAUmF,cAAgB,WACjC,GAAIxE,GAAOnB,IAI6C,oBAA7CA,MAAKc,MAAMd,KAAKe,mBAAmB+B,OAAsE,KAA7C9C,KAAKc,MAAMd,KAAKe,mBAAmB+B,OACxG9C,KAAKyB,UAAUG,KAAK,eACjBsE,KAAKlG,KAAKc,MAAMd,KAAKe,mBAAmB+B,OACxCgB,OAAO,QACPlC,KAAK,KAAKR,GAAG,QAAS,WACrB+E,SAASC,KAAOvG,EAAEG,MAAMuC,KAAK,UAI/BvC,KAAKc,MAAM2B,OAAS,GAAKzC,KAAKa,QAAQR,qBACxCL,KAAKyB,UAAUG,KAAK,cAAcyE,KAAKrG,KAAKa,QAAQJ,WAAWT,KAAKe,kBAAoB,EAAGf,KAAKc,MAAM2B,SAASqB,OAAO,QAEtH9D,KAAKyB,UAAUG,KAAK,cAAcQ,OAGpCpC,KAAK2B,gBAAgB2E,YAAY,aAEjCtG,KAAKyB,UAAUG,KAAK,qBAAqBkC,OAAO9D,KAAKa,QAAQV,eAAgB,WAC3E,MAAOgB,GAAK+B,iBAKhBtC,EAASJ,UAAUoF,yBAA2B,WAC5C,GAAI5F,KAAKc,MAAM2B,OAASzC,KAAKe,kBAAoB,EAAG,CAClD,GAAIwF,GAAc,GAAIpC,MACtBoC,GAAYxB,IAAM/E,KAAKc,MAAMd,KAAKe,kBAAoB,GAAG8B,KAE3D,GAAI7C,KAAKe,kBAAoB,EAAG,CAC9B,GAAIyF,GAAc,GAAIrC,MACtBqC,GAAYzB,IAAM/E,KAAKc,MAAMd,KAAKe,kBAAoB,GAAG8B,OAI7DjC,EAASJ,UAAUqF,kBAAoB,WACrChG,EAAEmF,UAAU5D,GAAG,iBAAkBvB,EAAEoD,MAAMjD,KAAKyG,eAAgBzG,QAGhEY,EAASJ,UAAUuD,mBAAqB,WACtClE,EAAEmF,UAAU0B,IAAI,cAGlB9F,EAASJ,UAAUiG,eAAiB,SAASpF,GAC3C,GAAIsF,GAAqB,GACrBC,EAAqB,GACrBC,EAAqB,GAErBC,EAAUzF,EAAM0F,QAChBC,EAAUC,OAAOC,aAAaJ,GAASK,aACvCL,KAAYH,GAAeK,EAAII,MAAM,SACvCpH,KAAKqC,MACY,MAAR2E,GAAeF,IAAYF,EACL,IAA3B5G,KAAKe,kBACPf,KAAKwC,YAAYxC,KAAKe,kBAAoB,GACjCf,KAAKa,QAAQN,YAAcP,KAAKc,MAAM2B,OAAS,GACxDzC,KAAKwC,YAAYxC,KAAKc,MAAM2B,OAAS,IAEtB,MAARuE,GAAeF,IAAYD,KAChC7G,KAAKe,oBAAsBf,KAAKc,MAAM2B,OAAS,EACjDzC,KAAKwC,YAAYxC,KAAKe,kBAAoB,GACjCf,KAAKa,QAAQN,YAAcP,KAAKc,MAAM2B,OAAS,GACxDzC,KAAKwC,YAAY,KAMvB5B,EAASJ,UAAU6B,IAAM,WACvBrC,KAAK+D,qBACLlE,EAAEmD,QAAQ0D,IAAI,SAAU1G,KAAKkD,aAC7BlD,KAAKyB,UAAU4F,QAAQrH,KAAKa,QAAQZ,cACpCD,KAAK0B,SAAS2F,QAAQrH,KAAKa,QAAQZ,cACnCJ,EAAE,yBAAyBmC,KACzBmB,WAAY,aAITvC,IAITf,GAAE,WACA,CAAA,GAAIgB,GAAW,GAAId,EACJ,IAAIa,GAASC,QAG7ByG,KAAKtH"}