13 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Lokesh Dhakar 0c405adf2d v2.7.0 Release преди 7 години
  Lokesh Dhakar 50d5eb67b4 README stylistic edits. преди 8 години
  Lokesh Dhakar 271f742f7c Updated demo page for v2.6 преди 8 години
  Lokesh Dhakar 65dadb3f06 Fixed my twitter link in readme file. преди 8 години
  XhmikosR 84ec3db99b README.markdown: cosmetic changes преди 8 години
  XhmikosR ce79871fc7 remove trailing spaces преди 8 години
  Lokesh Dhakar 48693ec76d removed Rakefile from repo преди 9 години
  Lokesh Dhakar a141fa876b readme преди 9 години
  Lokesh Dhakar e76df94ff0 updated readme with license info преди 9 години
  Lokesh Dhakar 55869e01e8 small edit to readme преди 9 години
  Lokesh Dhakar bf2fcb3124 removed dsstore преди 9 години
  Lokesh Dhakar c190c32ddd remove orig README преди 9 години
  Lokesh Dhakar dcf49d94bc switched to markdown syntax for README преди 9 години