Преглед на файлове

Fixed my twitter link in readme file.

master
Lokesh Dhakar преди 7 години
родител
ревизия
65dadb3f06
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.markdown

+ 1
- 1
README.markdown Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
## Lightbox2
by Lokesh Dhakar | [lokeshdhakar.com](http://www.lokeshdhakar.com) | [twitter.com/lokeshdhakar](http://twitter.com/lokeshdhakar)
by Lokesh Dhakar | [lokeshdhakar.com](http://www.lokeshdhakar.com) | [twitter.com/lokesh](http://twitter.com/lokesh)

### Information and support
For examples, downloads, and information on using Lightbox, visit the Lightbox2 homepage:


Loading…
Отказ
Запис