The original lightbox script, finally on github. http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

0 lines
7.3 KiB

  1. {"version":3,"file":"lightbox.min.js","sources":["lightbox.js"],"names":["$","jQuery","LightboxOptions","this","fadeDuration","fitImagesInViewport","resizeDuration","showImageNumberLabel","wrapAround","prototype","albumLabel","curImageNum","albumSize","Lightbox","options","album","currentImageIndex","init","enable","build","self","on","event","start","currentTarget","appendTo","$lightbox","$overlay","$outerContainer","find","$container","containerTopPadding","parseInt","css","containerRightPadding","containerBottomPadding","containerLeftPadding","hide","end","target","attr","changeImage","length","$link","addToAlbum","push","link","title","$window","window","sizeOverlay","call","visibility","$links","imageNumber","dataLightboxValue","prop","i","j","top","scrollTop","height","left","scrollLeft","fadeIn","disableKeyboardNav","$image","addClass","preloader","Image","onload","$preloader","imageHeight","imageWidth","maxImageHeight","maxImageWidth","windowHeight","windowWidth","width","sizeContainer","src","document","newWidth","outerWidth","outerHeight","newHeight","animate","setTimeout","showImage","updateNav","updateDetails","preloadNeighboringImages","enableKeyboardNav","show","html","text","removeClass","preloadNext","preloadPrev","proxy","keyboardAction","off","KEYCODE_ESC","KEYCODE_LEFTARROW","KEYCODE_RIGHTARROW","keycode","keyCode","key","String","fromCharCode","toLowerCase","match","fadeOut"],"mappings":";;;;;;;;CASA,WAEE,GAAIA,GAAIC,OAEJC,EAAkB,WACpB,QAASA,KACPC,KAAKC,aAAuB,IAC5BD,KAAKE,qBAAuB,EAC5BF,KAAKG,eAAuB,IAC5BH,KAAKI,sBAAuB,EAC5BJ,KAAKK,YAAuB,EAQ9B,MAJAN,GAAgBO,UAAUC,WAAa,SAASC,EAAaC,GAC3D,MAAO,SAAWD,EAAc,OAASC,GAGpCV,KAILW,EAAW,WACb,QAASA,GAASC,GAChBX,KAAKW,QAAoBA,EACzBX,KAAKY,SACLZ,KAAKa,kBAAoB,OACzBb,KAAKc,OA8UP,MA3UAJ,GAASJ,UAAUQ,KAAO,WACxBd,KAAKe,SACLf,KAAKgB,SAKPN,EAASJ,UAAUS,OAAS,WAC1B,GAAIE,GAAOjB,IACXH,GAAE,QAAQqB,GAAG,QAAS,+EAAgF,SAASC,GAE7G,MADAF,GAAKG,MAAMvB,EAAEsB,EAAME,iBACZ,KAMXX,EAASJ,UAAUU,MAAQ,WACzB,GAAIC,GAAOjB,IACXH,GAAE,mjBAAmjByB,SAASzB,EAAE,SAGhkBG,KAAKuB,UAAkB1B,EAAE,aACzBG,KAAKwB,SAAkB3B,EAAE,oBACzBG,KAAKyB,gBAAkBzB,KAAKuB,UAAUG,KAAK,sBAC3C1B,KAAK2B,WAAkB3B,KAAKuB,UAAUG,KAAK,iBAG3C1B,KAAK4B,oBAAsBC,SAAS7B,KAAK2B,WAAWG,IAAI,eAAgB,IACxE9B,KAAK+B,sBAAwBF,SAAS7B,KAAK2B,WAAWG,IAAI,iBAAkB,IAC5E9B,KAAKgC,uBAAyBH,SAAS7B,KAAK2B,WAAWG,IAAI,kBAAmB,IAC9E9B,KAAKiC,qBAAuBJ,SAAS7B,KAAK2B,WAAWG,IAAI,gBAAiB,IAG1E9B,KAAKwB,SAASU,OAAOhB,GAAG,QAAS,WAE/B,MADAD,GAAKkB,OACE,IAGTnC,KAAKuB,UAAUW,OAAOhB,GAAG,QAAS,SAASC,GAIzC,MAHmC,aAA/BtB,EAAEsB,EAAMiB,QAAQC,KAAK,OACvBpB,EAAKkB,OAEA,IAGTnC,KAAKyB,gBAAgBP,GAAG,QAAS,SAASC,GAIxC,MAHmC,aAA/BtB,EAAEsB,EAAMiB,QAAQC,KAAK,OACvBpB,EAAKkB,OAEA,IAGTnC,KAAKuB,UAAUG,KAAK,YAAYR,GAAG,QAAS,WAM1C,MAJED,GAAKqB,YADwB,IAA3BrB,EAAKJ,kBACUI,EAAKL,MAAM2B,OAAS,EAEpBtB,EAAKJ,kBAAoB,IAErC,IAGTb,KAAKuB,UAAUG,KAAK,YAAYR,GAAG,QAAS,WAM1C,MAJED,GAAKqB,YADHrB,EAAKJ,oBAAsBI,EAAKL,MAAM2B,OAAS,EAChC,EAEAtB,EAAKJ,kBAAoB,IAErC,IAGTb,KAAKuB,UAAUG,KAAK,yBAAyBR,GAAG,QAAS,WAEvD,MADAD,GAAKkB,OACE,KAKXzB,EAASJ,UAAUc,MAAQ,SAASoB,GAelC,QAASC,GAAWD,GAClBvB,EAAKL,MAAM8B,MACTC,KAAMH,EAAMH,KAAK,QACjBO,MAAOJ,EAAMH,KAAK,eAAiBG,EAAMH,KAAK,WAjBlD,GAAIpB,GAAUjB,KACV6C,EAAUhD,EAAEiD,OAEhBD,GAAQ3B,GAAG,SAAUlB,KAAK+C,YAAYC,KAAKhD,OAE3CH,EAAE,yBAAyBiC,KACzBmB,WAAY,WAGdjD,KAAK+C,cAEL/C,KAAKY,QACL,IAWIsC,GAXAC,EAAc,EAUdC,EAAoBZ,EAAMH,KAAK,gBAGnC,IAAIe,EAAmB,CACrBF,EAASrD,EAAE2C,EAAMa,KAAK,WAAa,mBAAqBD,EAAoB,KAC5E,KAAK,GAAIE,GAAI,EAAGA,EAAIJ,EAAOX,OAAQe,IAAMA,EACvCb,EAAW5C,EAAEqD,EAAOI,KAChBJ,EAAOI,KAAOd,EAAM,KACtBW,EAAcG,OAIlB,IAA0B,aAAtBd,EAAMH,KAAK,OAEbI,EAAWD,OACN,CAELU,EAASrD,EAAE2C,EAAMa,KAAK,WAAa,SAAWb,EAAMH,KAAK,OAAS,KAClE,KAAK,GAAIkB,GAAI,EAAGA,EAAIL,EAAOX,OAAQgB,IAAMA,EACvCd,EAAW5C,EAAEqD,EAAOK,KAChBL,EAAOK,KAAOf,EAAM,KACtBW,EAAcI,GAOtB,GAAIC,GAAOX,EAAQY,YAAcZ,EAAQa,SAAW,GAChDC,EAAOd,EAAQe,YACnB5D,MAAKuB,UAAUO,KACb0B,IAAKA,EAAM,KACXG,KAAMA,EAAO,OACZE,OAAO7D,KAAKW,QAAQV,cAEvBD,KAAKsC,YAAYa,IAInBzC,EAASJ,UAAUgC,YAAc,SAASa,GACxC,GAAIlC,GAAOjB,IAEXA,MAAK8D,oBACL,IAAIC,GAAS/D,KAAKuB,UAAUG,KAAK,YAEjC1B,MAAKwB,SAASqC,OAAO7D,KAAKW,QAAQV,cAElCJ,EAAE,cAAcgE,OAAO,QACvB7D,KAAKuB,UAAUG,KAAK,uFAAuFQ,OAE3GlC,KAAKyB,gBAAgBuC